Oferta

Oferujemy obsługę inwestorską i realizacje w generalnym wykonawstwie obejmujące:

 • budownictwo przemysłowe,
 • budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne),
 • budowę hal produkcyjnych, magazynowych, sportowych i widowiskowych,
 • budowę obiektów handlowych,
 • budowę budynków użyteczności publicznej,
 • budowę dróg, placów i parkingów.

W ramach obsługi działu projektowo – technicznego oferujemy:

 • doradztwo przed zakupem terenu pod inwestycję dotyczącym lokalizacji uwzględniające uwarunkowania terenowe i prawne,
 • opracowanie koncepcji architektonicznej z business – planem,
 • wykonanie projektu wielobranżowego ze wszystkimi ustaleniami i pracami towarzyszącymi w tym nadzór nad pracami geologicznymi i geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów.
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz z pomocą w wyborze Wykonawcy.
 • nadzór inwestorski z pełną obsługą do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie aż po pomoc w końcowym rozliczeniu Inwestycji.