Projekty

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne PRO-CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest nowym podmiotem gospodarczym, posiadającym odpowiedni potencjał merytoryczny i finansowy. Firma została założona i jest prowadzona przez osoby posiadające duże doświadczenie w projektowaniu, realizacji i nadzorowaniu dużych projektów budowlanych. Członkowie Zarządu samodzielnie lub jako podwykonawcy innych podmiotów brali udział w realizacji następujących projektów:

1. Pawilon handlowy Lidl w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta.

2. Pawilon handlowy Lidl w Lubinie przy ul. Leśnej.

3. Pawilon handlowy Lidl w Głogowie przy ul. Garncarskiej / Słodowej.

4. Pawilon handlowy Lidl w Wałbrzychu przy ul. Długiej.

5. Modernizacja budynku O-2 laboratorium chemicznego dla PCC Rokita w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza.

6. Projekt branży konstrukcyjnej basenu miejskiego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego.

7. Studium uwarunkowań i kierunków zmian w zakresie infrastruktury technicznej estakad na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza.

8. Adaptacja pomieszczeń stacji kontroli pojazdów na archiwum zakładowe dla firmy POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie.

9. Projekt rozbiórki budynków: magazynu superfosfatu, młynowni surowców fosforonośnych i lokomotywowni na terenie firmy SUPRA Agrochemia Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6.

10. Zakład produkcyjni estrów metylowych oleju rzepakowego – bateria zbiorników magazynowych dla firmy „BIOESTRY” Sp. z o.o. w Górze przy ul. Wincentego Witosa.

11. Projekt wielobranżowy adaptacji budynku G-5a na terenie PCC Rokita.

12. Projekt w branży konstrukcyjnej salonu samochodowego SKODA w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej.

13. Projekt wielobranżowy laboratorium badania chloru – budynek U-30 dla PCC Rokita w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicz.

14. Projekt zmiany elewacji dla zakładu „DOSPEL” Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Głównej.

15. Projekt hali młynowni dla firmy „Rauschert-Mysłakowice” w Mysłakowicach przy ul Jeleniogórskiej.

16. Zmiany konstrukcyjne wraz z adaptacja pensjonatu w Ostaszowie – Inwestor „AGA-TUR” z Legnicy.

17. Projekt remontu Domu Parafialnego – Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie przy ul. 1-go Maja.

18. Projekt zmian konstrukcyjnych w adaptowanych pomieszczeniach budynku przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu dla Banku Millenium SA we Wrocławiu.

19. Projekt wzmocnienie stropów w budynku Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej.

20. Projekt budowlano – wykonawczy stropów żelbetowych w budynku D-6 na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza.

21. Projekt terminala kontenerowego dla PCC Rokita w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza.

22. Projekt budowlano – wykonawczy elewatora zbożowego dla firmy Soufflet w Strzegowie koło Strzelina.

23. Projekt hali magazynowej I6 dla Zakładu Winkelmann w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.

24. Projekt budowlano – wykonawczy Zakładu produkcyjnego Dolmeb w Świdnicy przy ul. Stalowej.

25. Przeprowadzenie audytu dokumentacji remontu hali nr 9 na terenie MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach.

26. Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Radzyminie.

27. Projekt budowlany rozbudowy salonu Audi we Wrocławiu.

28. Projekt budowlany zamienny w branży architektonicznej i elektrycznej oczyszczalni w zakładzie Coca Cola w Radzyminie.

29. Projekt budowlany i wykonawczy w branży architektonicznej i elektrycznej zakładu Kautex we wsi Góra gm. Wieliszew.

30. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej i drogowej dla zakładu Wineberger w Toruniu.

31. Projekt budowlany przychodni medycznej w Świdnicy.

32. Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla istniejących fundamentów oraz dodatkowe obliczenia statyczne dla zakładu Wineberger w Toruniu.

33. Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji serwisowych Man we Wrocławiu i Gdańsku.

34. Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku biurowo – magazynowego dla firmy Stone Connection w Warszawie.