Realizacje archiwalne

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne PRO-CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest nowym podmiotem gospodarczym, posiadającym odpowiedni potencjał merytoryczny i finansowy. Firma została założona i jest prowadzona przez osoby posiadające duże doświadczenie w projektowaniu, realizacji i nadzorowaniu dużych projektów budowlanych. Członkowie Zarządu samodzielnie lub jako podwykonawcy innych podmiotów brali udział w realizacji następujących projektów:

Salon samochodowy AUDI

Salon samochodowy Audi we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej. Zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę Salonu.


Zakład produkcyjny DOLMEB

Zakład produkcji mebli DOLMEB w Świdnicy przy ul. Stalowej. Zakres prac obejmował wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego i budowę zakładu w systemie Generalnego Wykonawcy. Zakład składa się z hali produkcyjnej oraz części biurowej o łącznej powierzchni użytkowej 9.927,6 m2.   (...)


Elewator zbożowy w Strzegowie

Elewator zbożowy w Strzegowie. Zakres prac obejmował wykonanie projektu wielobranżowego z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń oraz realizację przedsięwzięcia. Bateria silosów  o pojemności 5 x 5.000 ton i 4 x 1.200 ton, powierzchnia zabudowy 3.529,0 m2.


Zakład produkcyjny WINKELMANN w Legnicy

Zakład produkcyjny WINKELMANN w Legnicy. Zakres prac obejmował wykonanie projektu i realizacje jednej z hal zakładu.